HEMEN ARA...!

Bütçenize ve ihtiyacınız uygun sigorta seçenekleri hakkında bilgi almak için lütfen bizlerle whatsapp üzerinden irtibata geçin .

WHATSAPP İLE İRTİBATA GEÇ

Günümüzün değişen şartlarında, rekabet ve sorumluluk bilincinin gelişmesiyle beraber, Mesleki Sorumluluk Sigortaları, çeşitli meslek grupları için mesleki faaliyetlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Dünyada, uygulaması gün geçtikçe yaygınlaşan Mesleki Sorumluluk Sigortaları, bazı ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde avukatların davalara girebilmeleri için zorunla hale dahi getirilmiştir.

Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alan Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan hekimler için zorunlu bir sigortadır.

İNCELE

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukatlar için Mesleki Sorumluluk Sigortası, bu sigortaya sahip avukatlara görevlerini güven içinde yerine getirme olanağını vermesinin yanı sıra müvekkiller tarafından da tercih edilmelerini sağlayacak bir prestij sembolü haline gelmiştir.

İNCELE

Mühendis Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mimar ve Mühendisler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.

İNCELE

Eczacı Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yapacakları mesleki hata, kusur, ihmal, yanlış ve yanıltıcı beyan sonucu açılacak maddi/manevi tazminat talepleri SGK 'nın rücusu (fatura kesintisi), Avukatlık ve mahkeme masrafları (baro tarifesi) tutarında teminata dahildir.

İNCELE

Mimar Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mimar ve Mühendisler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.

İNCELE

Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mali müşavirlerin, mesleki faaliyetlerin ifa edilmesi esnasında yapılan hata veya kusurdan dolayı oluşan ve müteselsil sorumluluk gereği ödenmesi gereken vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi SMM mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır.

İNCELE

Lütfen
Bekleyiniz