HEMEN ARA...!

Bütçenize ve ihtiyacınız uygun sigorta seçenekleri hakkında bilgi almak için lütfen bizlerle whatsapp üzerinden irtibata geçin .

WHATSAPP İLE İRTİBATA GEÇ

Yangın sigortası; yangın, yıldırım düşmesi ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin bina, konut ve iş yerlerinde oluşturduğu hasarları teminat altına alan sigorta türüdür.Yangın hasarını onarma sürecinde kullanılan su, kimyasal maddeler vb. ürünler yüzünden ortaya çıkabilecek hasarlar da yangın sigortası kapsamına girer.

Eczane Sigortaları

Eczane içinde oluşabilecek ilaç bozulması, reçete, kupürler, yangın ve doğal afetler, hırsızlık gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı korumaya ve bunu teminat altına almaya eczane sigortası denir. Bu sigorta eczane sahiplerine paket halinde sunulur. Binanın ve çevrenin durumuna göre paket içeriklerinde farklılıklar olabilir. Müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda yeni maddeler eklenip, mevcut maddelerden çıkarmalar olabilir.

İNCELE

Büro ve İşyeri Sigortaları

İşyerinde güvenle ve huzurla çalışmak işyeri paket sigortası yaptırmakla mümkündür. Anadolu Sigorta olarak bu ürünümüz; işyeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarları güvence altına alır. Yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı işyeriniz için en geniş güvenceyi sunar.

İNCELE

Fabrika ve İmalat Sektörü Sigortaları

Fabrikalar, imalathaneler, depo ve atölyeler, ambarlar ve ardiyeler Fabrika Sigortası kapsamında bulunan işletmelerdir ve Fabrika Sigortası ile yangın, infilak, deprem, taşıt çarpmalarından doğan zararlar, hırsızlık, iş durması, grev ve lokavt gibi durumlarda yaşanan kargaşadan doğan zararlara karşı teminat altına alınmakta ve sigortalı bu teminatlara isteği doğrultusunda teminat ekletebilmektedir. Poliçe, kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda genişletilmesi seçeneğinin yanı sıra, çok daha geniş çaplı bir güvence de sağlamaktadır.

İNCELE

İşveren Mali Sorumluluk Sigortaları

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi personel veya hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK'nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleriyle yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını işverenin ödemekle yükümlü olacağı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhil toplamı üzere poliçede yazılı teminat limitine kadar teminat altına alınır.

İNCELE

Hukuksal Koruma Sigortası

Akaltın Sigorta, kişilerin karşılaştıkları uyuşmazlık ortamında haklarını aramak veya savunmak için yapmak zorunda oldukları tüm yasal masrafların karşılandığı Hukuksal Koruma Sigortaları ile Türk insanını da gelişmiş batılı toplumlarca vazgeçilmez bir yaşam modeli olarak benimsenen "Hakkının bilincinde hakkını arayan ve savunan" çağdaş bir konuma taşımayı amaçlamaktadır.

İNCELE

Lütfen
Bekleyiniz